HOPARLÖR SİSTEMLERİ

DUN 1001 YUVARLAK NEODMİNYUM UNIT

VL 9407 GİZLİ SİREN HOPARLÖRÜ (Neodminyum)
VL 9407 GİZLİ SİREN HOPARLÖRÜ (Alniko Magnet)
ML 0210 MOTOSİKLET HOPARLÖRÜ
CLS 9605 KABİN TİP DUVAR MONTAJLI HOPARLÖRLER
CLS 9606 TAVAN MONTAJLI HOPARLÖRLER