Aselsan 106/406 (ALAN) El Telsizleri

 

                                 

 
 
          106/406 El Telsizleri Analog sistemlerde kullanılmaktadır;

      Üzerinde açma, kapama, ses potu, kanal anahtarı bulunmakta olup, telsizler mikroişlemci kontollü, modüler. sağlam ve güvenilir yapıdadır.

     Genel Özellikleri
     16 Kanal
     1-5 W çıkış gücü
     Acil durum çağrısı gönderme
     Seçmeli çağrı
     CTCSS/DCS tonu/kodu
     VOX seçeneği
     Zaman sınırlama (TOT)
     Kanal arama
     Öncelikli kanal

   Telsizler ETS 300 086'ya ayrıca tasarım ve dayanıklılık özellikleri ile PI54 düzeyinde IEC 529'a ve MIL STD 810 C,D,E standardına göre tasarlanmıştır.

 

    *Yukarıdaki özellikler Telekomünikasyon kurumu iznine göre değişebilmekte, ek aksesuarlar ve/veya maliyet gerektirebilmektedir.